شعر کوتاه که ضرب المثل شده 1

زشوخی بپرهیز ای با خرد                                که شوخی تورا آبرو می برد

فریب مصلحت باغبان مخور ای گل                     که آب می دهد و گلاب می خواهد

گر در همه دهر یکی سر نیشتر است                 بر پای کسی رود که درویش تر است

میان عاشق و معشوق رمزی است                    چه داند آنکه اشتر می چراند

اگر بار گران بودیم رفتیم                                    اگر نا مهر بان بودیم رفتیم

اگر صد سال بر مشکش زنی بوق                     همان دوغ و  همان دوغ وهمان دوغ

اگر دانی که نان دادن صواب است                    خودت می خور که بغدادت خراب است .

اگر بینی که نابینا وچاه است                          اگر خاموش بنشینی گناه است

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست       عرض خود می بری و زحمت ما می داری

استاد و معلم چو بود کم آزار                         خرسک بازند کودکان در بازار

 

این دغل دوستان که می بینی            مگسانند گرد شیرینی

چون جراغ لاله سوزم در خیابان شما             ای جوانان عجم جان من و جان شما

چنان با نیک و بد سر کن که بعد از مردنت عرفی      مسلمانت بزمزم شوید و هندو بسوزاند

چنان قحط سالی شد اندر دمشق      که یاران فراموش کردند عشق

چنان زندگانی کن اندر جهان               که چون مرده باشی نگویند مرد

جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست کی داند              شکسته استخوان داند بهای مومیائی را

جفا پیشه گان را به ده سر به باد      ستم بر ستم پیشه عدل است و داد

جمعیت کفر از پریشانی ماست         آّادی میخانه زویرانی ماست

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه            چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

جوان زن چو بیند جوانی هژیر              به نیکی نیندیشد از شوی پیر

جهان از بد و نیک آبستن است          برون دوست است و درون دشمن است

جهان چون خط وخال و چشم و ابروست          که هر چیزی به جای خویشتن نیکوست

جان گرگان و سگان از هم جداست            متحد جانهای شیران خداست

جوان کی شکیبد زجفت جوان            به ویژه که باشد زتخم کیان

که مرد از برای زنانست و زن               فزون تر زمردش بود خواستن (فردوسی)

 

/ 1 نظر / 182 بازدید
تبادل لینک

تبادل لینک فقط در 2 گام گام اول : این لینک را در سایت خود قرار دهید عنوان : آموزش خیاطی آدرس : http://shop.panizz.com/product.php?id=3 گام دوم : وارد سايت زير شده و لينک خود را درج کنید http://9rang.ir/panizz ارادتمند [گل][گل][قلب][لبخند]