شوکت آباد

روستایی در 5 کیلومتری مشرق بیرجند و اقع در خراسان جنوبی می باشد که درختان کاج سر به فلک کشیده ی آن حکایت از قدمت روستا دارد . در گذشته این روستا حاکم نشین بوده و خوانین محلی در آن ساکن بوده اند که ابنیه های بجای مانده از آن دوران گویای نقش این روستا در مدیریت منطقه داشته دارای یک رشته قنات به طول ده کیلومتر می باشد که در گذشته میزان آبدهی آن دوبرابر میزان فعلی  بوده بعلت بهره برداری از سفره های زیر زمینی وحفر  چاه های عمیق برقی و خشک سالی هایی پیاپی از میزان آب دهی آن کاسته شده است

گذشت زمان و بعضا بی مهری بعضی مسولین محلی باعث خشک شدن بعضی درختان کهنسال روستا شده در گذشته روستا دارای یک استخر اب باصفا بود که اطراف آن درختان بید و عرعر وزبان گنجشک  و سرو و  ..... به این استخر زیبایی خاصی می بخشید استخر مستطیل شکل بود که از میانه طول آن یک شبه جزیره دایره شکل به درون پهنه استخر نفوذ داشت که منظره بسیار زیبایی را ایجاد می نمود

کاربری آن به این صورت بود که آب را در آن ذخیره می نمودند و دشت و زمین های دورتر را با آب پشت این استخر آبیاری می نمودند

بالغ بر 40 کشاورز با سازمان خاص این آب را مدیریت می نمودند که امروزه نه از آن آب خبری  و نه از استخر لبریز ازآب ؛خبری است سالاری بودو دشتبان و مباشر و کدخدا  و پست هایی از این قبیل

خانه های روستا به صورت حیاط وسیع که چندین خانواده در کنار هم زندگی می کردند ساخته شده بود رفته رفته بعلت مهاجرت جوانان روستا به بیرجند و باز سازی خانه های قدیمی چهره روستا دگرگون شد و آن حیات هایی که روزگاری پر رونق؛  و رفت و شد بسیار داشت به سکوت کشیده شده

مسکن مهر در مشرق روستا بافت روستا را متحول نموده و پای اپارتمان و آپارتمان نشینی در این روستا نیز باز شده  است .

/ 0 نظر / 17 بازدید