طراحی وساخت وتولید

آرتین الکترونیک مجتمع پردیس 2 مشهد

تعدادی از توانمندی های آرتین الکترونیک

مشاوره پروژه های صنعتی و دانشجویی

طراحی مدار های الکترونیکی

ساخت تابلو نمایش قیمت

ساخت و تولید فلاشر و

تابلو نمایش قیمت و .............

آدرس مشهد مقدس مجتمع پردیس 2 طبقه مثبت 1 ؛  و احد 113  همراه 09363351164   و 32218413   مهندس فخیمی

/ 0 نظر / 10 بازدید