پل بی دستگیره

واعظی شرح پل صراط را می گفت که از مو باریک تر و از آتش سوزان تر و از تیغ تیز تر است .

شخص پرسید : حالا با این تفصیل دستگیره ای هم دارد یا نه ؟

واعظ گفت : خیر

آن شخص گفت : پس مرا از همین حالا افتاده فرض کنید .

/ 0 نظر / 15 بازدید