نوک زبان

معلم : اسامی دندانها را بگید

شاگرد : سرزبانم است شما اولی رابگید بقیه را من میگم

معلم : آسیا

شاگرد : افریقا اروپا امریکا  اقیانوسیه و استرالیا

/ 0 نظر / 13 بازدید