ازدواج

ازدواج


شخصی به بقراط حکیم گفت : می خواهم ازدواج کنم و عیال بگیرم . نظر شما چیست ؟

بقراط گفت : آن ماهی که در تور صیاد افتاده میل بیرون آمدن و خروج دارد و آنکه بیرون است میل دخول . ااااا

/ 0 نظر / 2 بازدید