آدم بی کله

ملا روزی به همراه یکی از دوستانش برای شکار به صحرایی رفتند . ناگهان گرگی را دیدند و به دنبال کردن او پرداختند . گرگ وارد آشیانه خود شد دوست ملا که ول کن قضیه نبود سر خود را داخل لانه گرگ کرده و مدتی به همان حال ماند ملا که دید از لانه بیرون نمی آید پاهایش را کشید و ناگهان دید که او سر در بدن ندارد . انگشت به دهان به شهر برگشته به منزل دوستش رفت و از زن او پرسید آیا امروز وقتی که شوهرت از خانه خارج شد سرش روی بدنش بود یا نه ؟؟؟؟/

 

پسره بیست سالش و هنوز ریش در نیاورده به او میگن چرا ریش نداری ؟  میگه من به مامانم رفته ام

/ 0 نظر / 16 بازدید